PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Online Marketing Business. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Online Marketing Business met persoonsgegevens omgaat.

WAAROM Online Marketing Business PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT

Online Marketing Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en onze producten & dienstverlening

Voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen met relevante content omtrent trends, nieuwsitems en adoptie van onze producten & diensten

In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Online Marketing Business kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Online Marketing Business verstrekt. Online Marketing Business kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw geslacht
  • Uw functie
  • Uw bedrijfsnaam

 

HOE LANG EN WAAR Online Marketing Business GEGEVENS BEWAART

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere mailings, bewaart Online Marketing Business uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar nadat u zich heeft afgemeld voor deze nieuwsbrief of mailing. Online Marketing Business bewaart daarnaast uw gegevens zolang dat in het kader van de met u of uw bedrijf gesloten overeenkomst(en) noodzakelijk is tenzij er een administratieve of wettelijke bewaarplicht geldt in welk geval Online Marketing Business de gegevens gedurende die termijn zal bewaren.

Uw persoonsgegevens, inclusief het adres van uw computer, worden door ons opgeslagen op onze servers van Versio. DELEN MET ANDEREN

Online Marketing Business verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Online Marketing Business bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de leverancier van onze CRM software, mailprovider en hostingpartij). Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen als wij zelf hanteren.

WEBSITEBEZOEK EN COOKIES

Op de website van Online Marketing Business worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele en analytische cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de website. De analytische cookies verzamelen informatie over hoe de website wordt gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Online Marketing Business gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om bezoekers van zo relevant mogelijke content te voorzien. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Tracking cookies

Op de website van Online Marketing Business worden tracking cookies gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Met deze informatie kunnen wij de website personaliseren om deze beter te laten aansluiten op uw interesses en behoeftes. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft u de keuze om aan te geven of u wel of geen tracking cookies accepteert. Wanneer u geen tracking cookies accepteert, worden geen tracking cookies geplaatst en kunt u de website normaal gebruiken.

GOOGLE ANALYTICS

Online Marketing Business maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website www.wsb-solutions.nl gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie is volledig geanonimiseerd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Online Marketing Business heeft hier geen invloed op. Online Marketing Business heeft Google geen toestemming gegeven om via Online Marketing Business verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of advertentiedoeleinden.

LINKS

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, is Online Marketing Business niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website(s) of voor de manier waarop deze website(s) met persoonsgegevens omgaan. Online Marketing Business adviseert u altijd de privacyverklaring van de betreffende website(s) te lezen.

E-MAIL NIEUWSBRIEVEN

In onze e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van scripts om te kunnen zien of de e-mail nieuwsbrief is aangekomen, geopend en/of op welke links in de e-mail is geklikt. U kunt altijd uw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven wijzigen of u volledig uitschrijven van onze nieuwsbrieven door op de link onderaan iedere e-mail nieuwsbrief te klikken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@onlinemarketingbusiness.nl. Online Marketing Business zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Quiz

Deelname aan quiz geheel vrijblijvend. Deelnemer gegevens kunnen worden gebruikt voor andere marketing doeleinden. De gegevens worden niet aan derden gedeeld.

 

BEVEILIGEN

Online Marketing Business neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Online Marketing Business via sales@onlinemarketingbusiness.nl

De website www.onlinemarketingbusiness.nl is eigendom van Online Marketing Business

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

Online Marketing Business behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 29 september 2018.