Deze punten nemen we door tijdens het kennismakingsgesprek 

1

Huidige situatie

Bespreken van je huidig aanbod, je prijsstelling, verdienmodel en marges.

 

4

De buyer persona's

Helder krijgen wie je ideale klant is. Met welke personen wil je graag zaken doen.

 

 

 

Smiling casual young man with headset using computer in a bright office

2

Marketing assets

Bespreken van je huidige sales- en marketing strategie en de beschikbare middelen daarvoor.

 

5

Sales proces

Kijken hoe sales proces nu loopt en kijken welke kansen er liggen om targets te halen.

 

PLAN DIRECT EEN GRATIS GESPREK

 

 

 

Smiling casual young man with headset using computer in a bright office

3

Je doelen

Bespreken welke resultaten je wilt behalen met online marketing en sales (KPI'S).

 

6

Vervolggesprek

Bij voldoende aanknopingspunten vragen wij je de vragenlijst in te vullen en plannen we een volgende afspraak in.